XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TRÀ VINH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ TRÀ VINH


  Ngày
\
Cặp số
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
Tổng
00       1 1               1         1           1         5
01     1   1     1                               1     1   5
02                   1 1         1 1   1                   5
03 1             1 1             1                   1   1 6
04         1                                               1
05         1 1                     1                       3
06                           1           1       1         3
07                                       1 1               2
08         2                 1   1   1                 1   6
09                           1   1 1     1             1   5
10       1     1           1           1       1     1     6
11                           1                           1 2
12                         1       1   1       2           5
13   1                   1       1 1     1 1               6
14     1       1 1               1     2           1       7
15   2                                   1         1       4
16           2     1     1               1   1             6
17 1 1             1                               1       4
18         1   2           1                           1   5
19           1   1       1           1 1     1         2   8
20   1                         1       1 1 1       1       6
21   1               1             1     1       1   2     7
22             1   1   1     1   1                         5
23                                                         0
24                                   1         1           2
25           1 2     1                       1             5
26 2         2           1     1   1             1 1       9
27                                                       1 1
28     1   1     2 1                 1                     6
29                 1                     1 1               3
30                 1     1           1                     3
31       1       1           1         1                   4
32             1 1                       1           2   1 6
33 1   1 1                         1         1   1       1 7
34   1           1 1   2       1           1             1 8
35                   1                     1               2
36                 1       1 2                             4
37   1                 2               1                 1 5
38 1         1   1       1       1                     1   6
39     1   1         1                     1 1         1   6
40 2   1           1                                     1 5
41                 1             1   1                     3
42   1                     1     1   1       1             5
43       1                                                 1
44           1 1         1     1     1             1 1     7
45                   1 1           1             1         4
46             1         1                                 2
47 1 1                         1     1       1 1     1 1   8
48 1       1                     1   1   1     1   1       7
49                                                         0
50     1     1       1                 1   1 1 1           7
51 1       1   1 1   1             1                       6
52             1     1 1                       1     1     5
53       1 1             1 1       1         1 1         1 8
54               1                       1   1 1           4
55                   1             1       1     1     1   5
56                         1 1         1                   3
57   3     1 1   2 1         1       1               2 2   14
58       1               1                                 2
59 1                         1         1           1       4
60     1     2           1 1                       1     1 7
61           1                 1                           2
62 1                       1   1       1         2 2 1     9
63                         1                               1
64               2                 1             1 1       5
65   1             1               1   1     1         1   6
66                     1   1         1                 1   4
67     1 1   1 1       1     1                           2 8
68   1   1             1   1                   2           6
69 1                                                       1
70       1         1         1             1               4
71                                               2         2
72       1     1               1           1 1   1         6
73     1 2                                 1     1         5
74     1               1                                   2
75         1         1 2                 1         1 1   1 8
76                     1     1         1   1 1             5
77   1                                       1 1           3
78                       1 1     1             1           4
79       1 1   1         1           1                   1 6
80     1           1     1     1 1     1   1   1     1 1 1 11
81       1                   1 1         1         2       6
82       1   1               1   1                         4
83 1                 1         1 1             1     1     6
84     1 1               1 1 1   1 1                       7
85     1       1     1                   1               1 5
86   1 1         1         1                       1   1   6
87     1     1     1 1         2                       1   7
88         1                 1                 1       1 1 5
89                 1             1   2   1 1               6
90               1 1     1 1   1                           5
91 1     1             1       1 1                 1       6
92   1 1       1     1                   1 2               7
93         1         1 1 2 1   1   1         1       1     10
94 2   1       1                                 2   1     7
95                   1         1     1       1     1       5
96                                 1         1           1 3
97                                     1         1         2
98                   1 1           1 1 1 1 1               7
99         1 1                 1             1 1     1     6
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSTV)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Trà Vinh được cập nhật lại sau khi có KQXS Trà Vinh mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Trà Vinh, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Trà Vinh, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Trà Vinh, tần suất lôtô xsTV. Tần suất lôtô TV, t.kê tần suất lôttô miễn phí Trà Vinh, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Trà Vinh, xem tần suất lôtô xổ số Trà Vinh 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Trà Vinh theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Trà Vinh, tần suất lôtô XSKT TV
Thong ke tan suat loto Tra Vinh, xem tan suat lo to xsTV, tk tan xuat loto kqxs Tra Vinh, xem tk tan suat loto xs TV, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Tra Vinh.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014