XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐỒNG NAI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ ĐỒNG NAI


  Ngày
\
Cặp số
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
Tổng
00               1   1                     1   1           4
01                   1                 1     1     1   1 1 6
02 1         1                         1             1 1   5
03                   1     2       1       1               5
04 1       1       1   1                               1   5
05                               1     1                   2
06               1                                         1
07           1 1               1   1                       4
08       1   1 1             1           1       1       1 7
09               1       1 1     1               1         5
10       1                             1 3 1               6
11               1             1     1   1         2       6
12       1 2                 1       1                     5
13       1 2     1                           1             5
14   2   1     1     1     1                   1 1         8
15             1         1                           1     3
16 1   2     1                                 1 1         6
17             1   1       1     1   1       1   1         7
18       1       1                 1   2       1   1       7
19           1                 1 1             1           4
20     1 1   2       1             1               1       7
21   1                                                     1
22             1     1             1               1 1     5
23     1           1   1     1   2   1           1       1 9
24   1   1               1 1                       1       5
25                   1         1                     1     3
26         1                 1 1   1 1     1               6
27   1       1       2                 1                   5
28                       1     1 1           1   1     1   6
29     1                             1 1 1     1         1 6
30     1               1     1   1             1           5
31             1       1             1 1         1         5
32                           1         1 1 1 2             6
33 1           1 1           1                             4
34     1   1                       1                 1   1 5
35       1         1               1                     1 4
36                                 1                       1
37 2   1                     2         1       1   1       8
38 1               1   1       1                           4
39   1   1     1               1                   1 1     6
40 1                             1     1             1     4
41         1   1         1           1               1     5
42       1                                               1 2
43                   1               1                     2
44                 1         1       1 1           1       5
45   1           1                                   2     4
46           1   1 1                 1   1               1 6
47                           1 1   1             1         4
48                                                         0
49                   1 2             1           1     1   6
50   1   1                                 1   1   1       5
51     1                     1 1           1             1 5
52   1                   2   2   2                         7
53 1     1                         1   1       1   1       6
54         2           1       1         2         1       7
55               1 1               1       2               5
56     1         1     1                                   3
57 1   1   1           1       1 1 1 1   1             1   10
58   1     1       1     1     1                           5
59                 1 1   1         1                       4
60   1 1       1 1               1   1   1                 7
61 1                               1                 1     3
62                       1                     1 1     1 1 5
63                   1     2 1               1         1   6
64 1 1                                       1             3
65                   1   2     1               1     1     6
66         1                               1 1 1     1     5
67           1   1 1       1                 1           1 6
68             1       1 2               1   1         1   7
69         1 1                 1                         1 4
70     1       1   1       1                       1       5
71 1 1           1             1                       1   5
72 1   1       1                                           3
73                 1     1         1                       3
74       2           2 1   1         1           1     2 1 11
75                         1               1       1       3
76 1     1                 1 1     1                 1 1   7
77 1             1 1                         1       1 1   6
78     1     1     1   1     1                 1           6
79         1       1                                 1     3
80                                       1         1       2
81   1                           1     1   1               4
82   1       1   1                   1     1       1       6
83   1   1 1 1     1       1     1               1 1   2   11
84                                 1 1                     2
85             1                                 1       2 4
86 1 1                   1   1             1               5
87           2 1 1     1                         1         6
88   1               1                       1             3
89         1   1       1               1   1             1 6
90             1                         1       1   1   1 5
91                 1   1   1                 1             4
92           1         1       1                     1 1   5
93     1                                 1 1 1 1           5
94         1               1     1     1   1 1             6
95     2                   1             1     1           5
96 1         1   1   1   1                       1     1   7
97                                         1 1 1           3
98       1             1 1 1         1 1     1 1 1       1 10
99                             1 2       1                 4
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSDN)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Đồng Nai được cập nhật lại sau khi có KQXS Đồng Nai mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đồng Nai, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Đồng Nai, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Đồng Nai, tần suất lôtô xsDN. Tần suất lôtô DN, t.kê tần suất lôttô miễn phí Đồng Nai, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Đồng Nai, xem tần suất lôtô xổ số Đồng Nai 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Đồng Nai theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đồng Nai, tần suất lôtô XSKT DN
Thong ke tan suat loto Dong Nai, xem tan suat lo to xsDN, tk tan xuat loto kqxs Dong Nai, xem tk tan suat loto xs DN, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Dong Nai.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014