XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ QUẢNG TRỊ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ QUẢNG TRỊ


  Ngày
\
Cặp số
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
Tổng
00                     1                                   1
01       1         1                           1 1       2 6
02                 1               1       1           1   4
03         1     1   1         1                 1     1   6
04             1 1           1               1             4
05 1               2   1               1       1     1     7
06       1               1               1   1             4
07   1   1         1     1 1           1 1   1   1         9
08                   1       1     1     1 1       1       6
09         1   1     1       2                             5
10 1             1           2 3           1           1   9
11   1     2             1 2   1 1     1 1             1   11
12                   1             1           2           4
13   1     1           1         1   1         1 1       1 8
14       1                           1                 1   3
15                   2       1                   1       1 5
16         1                 1                 1           3
17                               1 1                       2
18             1 1             1                 2         5
19       1             2     1                 1           5
20                             1 1                   1   1 4
21                 1             1                         2
22         1 1                                 1           3
23                                 1 1         1   1       4
24           2 1                   1                       4
25                 1       1   1         1   1         1   6
26                             1                           1
27 1                   2 1   1   1                   1 1   8
28       1     1           2         1       1         1   7
29     1       1         1           1   1         1       6
30 1   1             1                 1       1 1   1     7
31   1                             1           1 1         4
32         1   1 2               1                   2     7
33         1                       2   2   1         1   1 8
34   1       1         1     1         1                   5
35     1             1       1   1                 1       5
36                   1 1                       1     1     4
37     1 1         1     1           1   1   1     1       8
38   1         1       1             1 2   1         1     8
39 1             1                   1         1           4
40           2   1         1       1                       5
41             2   1       1                               4
42         1               1                               2
43 1                 1 1       2     1 1 1   1             9
44     1                 1                                 2
45       1                     1               1           3
46                       1       1     1                   3
47                           1             1               2
48     1       1 1     1   1       1               2   2 1 11
49   1             1                 2                   1 5
50       1                                                 1
51   1   1           1                                 2 1 6
52               1                                 1       2
53                 1   1                             1     3
54   1       1             1                 1   1   2     7
55 1   1                   1 1           1       1         6
56                           1             1               2
57   1 1           1                 1 1 1                 6
58   1       1                 1       1           1   1   6
59         2   1 1                                       1 5
60 1         1                           2         1       5
61 1   2           1                                       4
62 2         1                                         1   4
63     1                 1         1 1       1           1 6
64               1                               2         3
65       2       1                         1               4
66       1   1                             1 1 1           5
67   1     1                               1         1     4
68                                         1               1
69                   1             1     1                 3
70           1           1     1 1                       1 5
71           1                 1 1       1   1   1 1     1 8
72                   1                   1               1 3
73 1                     2 1   1           1 1           1 8
74         1       1 1         1     2     1               7
75                 1   1         1       1         2       6
76 1 1     1 1   1                                   1     6
77                     1         1         3       1 1     7
78           1                       1 1         1         4
79     1               2             1   1         1       6
80                       1       1     1   1         1     5
81   1                       1       1             1 1     5
82               1       1 2       2         1             7
83               1 1                         1             3
84     1     1                     1           1         1 5
85             1         1                   1   1         4
86 1   1 1           1           2                 2   1   9
87       2   1             1                               4
88         1     1       1   1         1   1             1 7
89         1 1 1               1                 1     1   6
90                 1       1                   2           4
91 1           1   1   1                     1       1     6
92 1           1     1                                     3
93     1       1                                           2
94             1           1             1   1           1 5
95       1                             2     1             4
96   2   1           1                                 1   5
97 1   1                         1                     1   4
98 1 1 1             1   1         1                       6
99   1 1   1     1       1   1   1 1             1         9
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSQT)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Quảng Trị được cập nhật lại sau khi có KQXS Quảng Trị mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Quảng Trị, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Quảng Trị, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Quảng Trị, tần suất lôtô xsQT. Tần suất lôtô QT, t.kê tần suất lôttô miễn phí Quảng Trị, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Quảng Trị, xem tần suất lôtô xổ số Quảng Trị 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Quảng Trị theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Quảng Trị, tần suất lôtô XSKT QT
Thong ke tan suat loto Quang Tri, xem tan suat lo to xsQT, tk tan xuat loto kqxs Quang Tri, xem tk tan suat loto xs QT, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Quang Tri.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014