XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ QUẢNG NGÃI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ QUẢNG NGÃI


  Ngày
\
Cặp số
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
Tổng
00                                                     1 1 2
01   1   1     1         1   2     2 1   1       1       1 12
02                     1               1         1   1     4
03 1     1     1       1                     1       1     6
04   1 1       1 1               2         1               7
05 1         2 1         1   2     1   1       1       1   11
06     1           1   1                 1     1     1     6
07     1   1 1   1     1   1                 1     1       8
08     1           1       2       1 1                     6
09       1                               1     1         1 4
10             1     1                                     2
11               1       1 1 1     1                 1 1   7
12     1             1 1           1             1         5
13             1                       1   1 1     1       5
14 1           1       1             1   2   1 1 1       1 10
15         1                                       1       2
16     1             1               1                     3
17         1     1   1 1             1                     5
18                   1       1 1                     1     4
19                                             1     1     2
20   1 1             2   1               1               1 7
21                   1 1   1 1                 1           5
22       1                             1         1         3
23                     1             1         1           3
24   1                                                     1
25   1               1                                     2
26     1                                               1   2
27 1     1       1 1   1           1               1       7
28                               2               1     1   4
29           1       1                 1                   3
30     1         1       1                                 3
31     1             1             1                       3
32     1                                               1   2
33   1 1     1         1       1 2             1           8
34           2           1       1           1 1           6
35                           1   1             1 1     1   5
36     1   2         1       1     1 1 1           3       11
37                 1                       1               2
38           1         1     1         1     1       1     6
39     1     1           1                   1     1       5
40       1         1     1 1                               4
41         1             1                     1           3
42   1                               1       2   1       1 6
43                   1         1         1             1   4
44           1     1               1           1           4
45                                         1               1
46         1     1 1             1 1     1                 6
47       1   1                     1   1   1               5
48 2           1         1                 1               5
49             2         1     1         1 1     1   1     8
50   1                     1 1 1                           4
51 1 2                           1               1   1     6
52                 1       1                           1 1 4
53           1                                     1       2
54     1         1         1   2 1     1           1     1 9
55   1   1       1 1                                 1     5
56 1         1     1     1   1         1                 1 7
57                         1                 1         1   3
58                         1   1                           2
59 1                           1           1 2             5
60       1                 1 2 1     1 1   1   1   1   1   11
61         1                   1               1     1     4
62                   1               2   1     1 1 1     1 8
63                 1                             1         2
64             1   2                 1           1 1       6
65         1                   1     1             1       4
66   1   1                 1                               3
67             1         1       2                         4
68                     1 1             1                   3
69       1         1                                 1     3
70           1 1       1   1     1 1     1                 7
71 1 1     1                                       1       4
72         2       1 1               1   1       1       1 8
73 1     1   1               1   1         1           1   7
74                         1 1 1           1     1 1     2 8
75               1                     1                 1 3
76         1     2               1                     1   5
77                   1   1                                 2
78 1     1   1                         1   2   1     2     9
79               1         1   1   1       1     1       1 7
80                                 1                       1
81 1               1               1         1             4
82               2     1                                   3
83 1 4                     1   1         1           1 1   10
84             1 1                                     1   3
85   1         1 1                     1               1   5
86 2           1       1                 1               1 6
87 1                                   1           1     1 4
88       1   1                       1     1     1         5
89     1 1 1         1 1                       1           6
90       1               1 1   1             1       1 1   7
91     1   1     1       1   1         1   1         1     8
92       1 1         1           1 1 1   2 1               9
93 1   1   1   1         1     1     1   1   1 1         1 11
94       1     1   2         1 1                 1         7
95                                                 1       1
96           1                   1   1 1             1 1   6
97                     1           1     1                 3
98                                           3             3
99         1                               1               2
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSQNG)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Quảng Ngãi được cập nhật lại sau khi có KQXS Quảng Ngãi mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Quảng Ngãi, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Quảng Ngãi, tần suất lôtô xsQNG. Tần suất lôtô QNG, t.kê tần suất lôttô miễn phí Quảng Ngãi, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Quảng Ngãi, xem tần suất lôtô xổ số Quảng Ngãi 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Quảng Ngãi theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Quảng Ngãi, tần suất lôtô XSKT QNG
Thong ke tan suat loto Quang Ngai, xem tan suat lo to xsQNG, tk tan xuat loto kqxs Quang Ngai, xem tk tan suat loto xs QNG, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Quang Ngai.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014