XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ HẬU GIANG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ HẬU GIANG


  Ngày
\
Cặp số
7
-
10
14
-
10
21
-
10
28
-
10
4
-
11
11
-
11
18
-
11
25
-
11
2
-
12
9
-
12
16
-
12
23
-
12
30
-
12
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
Tổng
00       1                                       1 1       3
01 1   1                                   1       1       4
02             1                       1                   2
03                             2 1         1               4
04                               1     1                   2
05             1                     1                 2   4
06           1   1       1             1 1       1         6
07         1           1         1           1 1 1         6
08                           1         1       2         1 5
09       2     1     1           1               2       1 8
10   1               1         2                 1         5
11 1     1       1 1                   1   1             1 7
12 1                             1           1             3
13       1 1       1 1                     1     1       1 7
14     1   2   1             1                             5
15       1   1     1                                     2 5
16 1             1               1       1   1         1 1 7
17       1             1 1 1     1           1 2           8
18                 1               1         1     1       4
19   1                       1             1   1         1 5
20                       1             1   1               3
21         1       1                 1           1 2       6
22                           1 1       1 1                 4
23 1             1       1     1               1         1 6
24 1             1   1                                 1   4
25     1 1                   1   1 1                       5
26           1 1   1     1           1 1                   6
27     1   1                       1   1             1     5
28     3           1       1             1 1       1       8
29                         1           1                   2
30                       1                     1       1   3
31     1                 2   1       1 1   1       1 1 1   10
32               1                       1   1   1         4
33   1   1                                 1       1 1     5
34           1         1         1               1         4
35                   1                     1 1             3
36   1             1       2   1                           5
37 1           1         1   1                             4
38     1                                         1   1   1 4
39   1                 1                 1   1             4
40       1 1             1           1       1         1 1 7
41 1 1 1                 1       1           1         1   7
42 1             1           1           1                 4
43   1     1       1                                 1     4
44   1                             1       1               3
45           1 1           1         1 1             1 1   7
46           2                           2           1     5
47   1                 1           1     2         1 1     7
48   1                     1                     1         3
49                         1                               1
50   1 1               1     1   1           2     1 1     9
51               1         1     1         1             1 5
52             1 1   1             1                   1   5
53           1 1         1                     2           5
54 1       1 1       1       1         1             1     7
55                 1   1         1       1     1           5
56       1       2         1   1                       1   6
57       1     1                   1       1   1           5
58 1       1                                               2
59 1                         1     1     1                 4
60                                                   1   1 2
61     1   1         2   1 1   1   1             1   1     10
62                 1                             1         2
63                           1 1                   2       4
64                 1               1                   1   3
65                   2                           1   1 1   5
66 1         1       1             1 1   1     1         1 8
67         1     1               1                       1 4
68   1 1     1                   1 1 1         2   1       9
69   1                 1   1         1             1       5
70     1   1       1 1 1                   1 1             7
71         1   1       1             1       1     1       6
72           1       1                 1 1                 4
73               1                                       1 2
74 1     2         1   1             1                     6
75   1     2           1   2   1           1             1 9
76   1       1 1             1 1   1 1       1     1       9
77                                                       1 1
78   1               2             2         1 1 1         8
79   1                 1 1                             1   4
80           1   1     1         1   1   1                 6
81           1   1       1 1         1                 1   6
82     1           1     1         1                 1     5
83               1 1       1 1         1   1 1             7
84           1 1       1                                   3
85 1   1                           1 1     1       1       6
86       1     1 2                                 1       5
87     1                                                   1
88   1                               1                     2
89             1   1 1         2                     2     7
90 1         1                 1     1 1 1   1         1   8
91                             1     1         1           3
92       1         1     2     1 1                     1   7
93 1       1               1 2           1           2 1   9
94       1 1           1               1                   4
95                     1         1               1         3
96     1               1   1               1   1           5
97 1           1     1       1         1                   5
98           1 1             1                   1         4
99       1     1               1   1                       4
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSHG)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Hậu Giang được cập nhật lại sau khi có KQXS Hậu Giang mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Hậu Giang, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Hậu Giang, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Hậu Giang, tần suất lôtô xsHG. Tần suất lôtô HG, t.kê tần suất lôttô miễn phí Hậu Giang, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Hậu Giang, xem tần suất lôtô xổ số Hậu Giang 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Hậu Giang theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Hậu Giang, tần suất lôtô XSKT HG
Thong ke tan suat loto Hau Giang, xem tan suat lo to xsHG, tk tan xuat loto kqxs Hau Giang, xem tk tan suat loto xs HG, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Hau Giang.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014