XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ SÓC TRĂNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ SÓC TRĂNG


  Ngày
\
Cặp số
13
-
12
20
-
12
27
-
12
3
-
1
10
-
1
17
-
1
24
-
1
31
-
1
7
-
2
14
-
2
21
-
2
28
-
2
6
-
3
13
-
3
20
-
3
27
-
3
3
-
4
10
-
4
17
-
4
24
-
4
1
-
5
8
-
5
15
-
5
22
-
5
29
-
5
5
-
6
12
-
6
19
-
6
Tổng
00     1                     1                   1         3
01         1     1                         1     1     1   5
02     1       1   1                       1       4       8
03       1       1               1 1       1       1       6
04         2 1 1           1 1           1   1             8
05         1 1                       1 1 1         1     1 7
06                         1             1         1 1 1   5
07                       1           1   1               1 4
08     1                 1   1       1       1   1         6
09                             1         1                 2
10 1     1         1                   1       1           5
11   1           1   3           1               1         7
12       1       1         2                 1             5
13                   1 1         1 1             1         5
14               1           1         1                 1 4
15 1         1                         1                   3
16   1 1               1 1     1   1 1                     7
17       2     2       2                           1       7
18     1 1           1                                     3
19 1 1       1 1           1   1     1     1     1 1 1     11
20     1           1   2                                   4
21                               1     1         1         3
22               1       1     1                         1 4
23         1                                   1           2
24   1 1             1   1                                 4
25 1               1   1         1 1       1               6
26   1               1                         1           3
27 1 1                                                   1 3
28 1   1               1   1 1           1             2   8
29                                               1         1
30     1   1       1       1                               4
31         1           1 1                 1               4
32   1   1         1                 1 1                 1 6
33 1                           2 1             1           5
34     1                 1                       1         3
35     1 1   1           1       1               1         6
36                           1 1   2               1       5
37 1   1     1       1         1 2   1         1   1       10
38                 1                   1                   2
39 1                           1           1   1 1 1 1 1   8
40                     1 1       2         1         1     6
41         1   1     1     1           1       2     1 1 1 10
42           1           1                           1     3
43   1   1                   1       2 1           1       7
44   2   1                       1                   2     6
45           1                                         2   3
46                         1   1             1             3
47               1             1       2           1   1   6
48             1       1             1                     3
49               1       1                     1           3
50                                 2                       2
51                                                         0
52             1     1           1 1 1                     5
53     1                 1 1                   1 1 1 1     7
54     1                                               1   2
55 1 1       1                                             3
56     1           1                 1     1               4
57               1           1                 1           3
58           1         1                                   2
59                         1                         1     2
60 1           1               1                           3
61   1     1         2 1     1   1     1 1 1               10
62                 1                                       1
63   1   1       1                             1     1     5
64                                     1       1           2
65       1               1                                 2
66           1     1     1   1     1   1                   6
67             1           1 1               1   1       1 6
68         1       2 1         1   1     1                 7
69   1     1         1     1                           1   5
70   1   1             1 1         1           1         1 7
71                         1 1           1 1 1             5
72     1     1   1           1                 1       1   6
73               1                                   1     2
74                         1 1 1       1             1     5
75             1                     1   1   1   1     1 1 7
76   1           2     1                   2 1             7
77   1     1   1     1             1         1           2 8
78 1     1               1 1         1                     5
79       1     1 1   1     1   1         1               1 8
80 1           1             1                             3
81           1         1       1   1         2   1         7
82     1                         1           1             3
83                               1       1                 2
84             1     1                       1 1           4
85     1           1                     1   1     1 1     6
86 1       1                   1                         1 4
87         1   1                         1                 3
88 1                   1     1       1 1 1                 6
89   1     1               1       1 1 1 2 1           1 1 11
90               2 1 1             1       2             1 8
91         1 1 1   1                         1   1   1   1 8
92 1           1   1     1               1           1   1 7
93         1           1             1 1   1 1             6
94         1 1     1         1                     1       5
95 1     2               1                   1 2           7
96           1   1 1                                 2 1   6
97                           1 1 1 1       1           1   6
98 1                             1 1             1         4
99       1   2                       1       1   1 1   2   9
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSST)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Sóc Trăng được cập nhật lại sau khi có KQXS Sóc Trăng mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Sóc Trăng, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Sóc Trăng, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Sóc Trăng, tần suất lôtô xsST. Tần suất lôtô ST, t.kê tần suất lôttô miễn phí Sóc Trăng, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Sóc Trăng, xem tần suất lôtô xổ số Sóc Trăng 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Sóc Trăng theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Sóc Trăng, tần suất lôtô XSKT ST
Thong ke tan suat loto Soc Trang, xem tan suat lo to xsST, tk tan xuat loto kqxs Soc Trang, xem tk tan suat loto xs ST, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Soc Trang.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014