XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ QUẢNG BÌNH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ QUẢNG BÌNH


  Ngày
\
Cặp số
9
-
11
16
-
11
23
-
11
30
-
11
7
-
12
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
Tổng
00         2         1                                 3   6
01   1     1   1     1                 1                   5
02         1         1                     1             1 4
03           1                       1             1   1   4
04 1   2               1         1               1   1 1   8
05       1           1                                     2
06 1               1             1                         3
07     1   1                         1             1       4
08     1   1       2                             1       1 6
09   1   1                         1   1 1                 5
10 1                       1     1                   1   1 5
11 1 1       1   1                 1                       5
12                   1       1   1     2                   5
13   1         1                           1               3
14     1 1 1   1 1                             1     1 1   8
15             1         1 1                   1       1   5
16       1           1   2 1           1 1     1 2         10
17       1           1       1                   1   3     7
18         1                   1                 1         3
19             1   1       1       1       1             1 6
20   1   1               1   1     1   1       1           7
21             1           1 1               1 1           5
22               1     1           1         2     2       7
23 1                                 1 1   1 1   1   1     7
24                                           1             1
25   1   1   1 1 1 1   1                                   7
26           1             1                             1 3
27       1                   1             2           2   6
28           1 1         1 1   1     3   1                 9
29                                           1   1   1     3
30 1           1               1                           3
31               1       1         1                       3
32   1             1                           1 1   1     5
33               1 1             1               1         4
34                         1 1           1                 3
35   1     1             1     1         1               1 6
36                                                         0
37                                     1             1     2
38         1                     1 1           2     1     6
39     1 1 1           2                   2 1             8
40                           1     1     1           1     4
41   1 2               1                       1           5
42 1     1       1 1                     1     1   1       7
43                     1       1                           2
44                         1       1       1 1             4
45   1     1     2               1         1     1         7
46                   2     1   1                 1 1   1   7
47         2 1 1       1   1                       1       7
48     1     1 1           1     1                         5
49     1   1       1         1 1       1   1     1   1   2 11
50 1             1                   1         1   1       5
51 1             1       1                 1 1 1 1         7
52 1     1                 1           1     1 1   1       7
53                                                       1 1
54           1               1   2 1 1   2   1       1     10
55                   1                   1 2   1   1     1 7
56                       2       1     1   1               5
57         1     1           1 1                           4
58   1                                 1                   2
59 1   2                 1               1                 5
60                 1               1 1   1   1       1     6
61   1   1                               1     1           4
62     1       1                   1       1 1           1 6
63                               1   1   1                 3
64   1     1                 1                     2       5
65       1     1     1       1                       1     5
66 1     1           2         1             1       1     7
67   1                       1   1   1           1     1   6
68                       1                   2         1 1 5
69   1     1 1               1               1             5
70       1                               1                 2
71   1       1     1   1 1 1           1           1   1   9
72           1   1     1         1 1                       5
73           1                     1   1                   3
74     1         1                                       1 3
75                 2   1       1 1         1     1         7
76                   1     1                   1   1       4
77               1     1 1                                 3
78                         1   1     1                     3
79             2               1     1                     4
80           1           1       1           1     1       5
81                   2     1                       1   1   5
82       1       1       2             1                   5
83                   1                                   1 2
84 1               1                 1                     3
85           1           1                 1           1 1 5
86 1   1           1   1       1         1         1     1 8
87     1                   1             1       1         4
88                   1         1                           2
89                     2     1 2 1                         6
90           1     1                   1       1           4
91 1         1 1                   1 1 1                   6
92       1                   1       2             1   1 2 8
93 1             1 1                                       3
94     1       1 1 1           1                           5
95 1 1 1     2               1                   1   1     8
96 1                                   1 1                 3
97                     1     1       1         1       2   6
98   1   1                         3                       5
99             1       2       1 1                         5
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSQB)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Quảng Bình được cập nhật lại sau khi có KQXS Quảng Bình mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Quảng Bình, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Quảng Bình, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Quảng Bình hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Quảng Bình, tần suất lôtô xsQB. Tần suất lôtô QB, t.kê tần suất lôttô miễn phí Quảng Bình, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Quảng Bình, xem tần suất lôtô xổ số Quảng Bình 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Quảng Bình theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Quảng Bình, tần suất lôtô XSKT QB
Thong ke tan suat loto Quang Binh, xem tan suat lo to xsQB, tk tan xuat loto kqxs Quang Binh, xem tk tan suat loto xs QB, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Quang Binh.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014