XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ LONG AN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ LONG AN


  Ngày
\
Cặp số
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
Tổng
00           1         1   1   1             1             5
01     1         1                                         2
02     1                               1   1 1         1   5
03 1                 1     1       1 1     1 1             7
04               1       1     1   1       1               5
05           1 1                   1 1     1         1     6
06                     1           1           1         1 4
07         1       1             1     1                   4
08                   1       1 2     1                     5
09   2       1                 1         1       1   1     7
10   1     1                             1       1         4
11                                               1         1
12             1     1       1                             3
13 1 1   1     2                         1             1   7
14 1   1                                           1       3
15   1             1 1                 1       1       1   6
16     1         1                             1           3
17                         1                               1
18     1       1                                           2
19   1   1 1                 1 1             1             6
20         1                   1                     2     4
21                       1                   1       1 1   4
22 1     1 1   1         1       1             1   1 1   1 10
23 1                           1                           2
24     2     1             1     1 1                       6
25 1     1                 1                               3
26       1   1             1                     1         4
27                 1     1                 1   1 1       1 6
28           1   1 1                     1 1   1       1   7
29           1                                 1           2
30   1 1 1           1 1               1     1   1         8
31                               1       1         1       3
32                       2                         1       3
33   1   1   1   1 1             1     1                   7
34                               1     1         1         3
35         1         2 1     1 1           1 1             8
36     1     1 1                         1 1 1     1 1     8
37                     2               1       1           4
38           1 1           1         1   1                 5
39             1     1   2           1                     5
40             1   1       1   1                   1       5
41                     2                           1       3
42     1     1               1 1 1       1 1 1         1   9
43     2           1       1                         1     5
44 1   1         2 2 1   1         1                       9
45 1   1 1           1           1                         5
46         1       1         2     1                       5
47   2                   1               1   1     1       6
48       1   1                                             2
49 1   1                         1   1       1   1   1   1 8
50   1                 1     1     1                     1 5
51                   1           1                   1     3
52       1     1 1           1               1           1 6
53                   1         1 1       1     1     1 1 1 8
54                   1   1     1   1     1         1       6
55     1                       1   1     1     1           5
56                         1     1 1                   1   4
57         2                 1   1 1                     1 6
58                 1                                       1
59               1 1         1         1                   4
60   1 1         1             1                         1 5
61               1   1                     1   1     1 1   6
62                 1 1       1               1             4
63       1 1                   1               1     1   1 6
64             1                         1 1   1           4
65         1     1                   1           1     1   5
66                                   1                     1
67 1           1                     1           1       1 5
68         1     1     1             1                     4
69                                 1           1     2     4
70         1   1                       1         1 1   1   6
71                                                 1       1
72       2       1     1 1 1                 1     1       8
73           1     2       1               1         1     6
74 1                                       1       1   1   4
75           1               1     1   1                   4
76 1             1   1     1                               4
77             1     1   1       1   1     1       2       8
78                     1       1 2     1   1               6
79 1                     1 1       1             1       1 6
80           1       1                   1                 3
81           1               2                     1     1 5
82               1                     2   1   1       2   7
83   1   1                   1                   2         5
84 1                       2     1 1 1       1     1 1   1 10
85   2             1         1       1                 1   6
86 1 1       1         1             1     1             1 7
87             1   1   1 1                       1         5
88 1       2                         1 1                   5
89 1                   1 1             1 1     1     1     7
90         1   1       1             1                     4
91       2                             1 1       1         5
92     1 1               1     1 1                     2   7
93   1     1     1     2   2       1     1 1               10
94 1     1                   1         1 1   1           1 7
95                 1                 1         1 1 1       5
96         1                         1 1                   3
97           1 1 1       1                   1 1           6
98                                           1         1 1 3
99   1                             1             1       1 4
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSLA)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Long An được cập nhật lại sau khi có KQXS Long An mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Long An, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Long An, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Long An hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Long An, tần suất lôtô xsLA. Tần suất lôtô LA, t.kê tần suất lôttô miễn phí Long An, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Long An, xem tần suất lôtô xổ số Long An 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Long An theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Long An, tần suất lôtô XSKT LA
Thong ke tan suat loto Long An, xem tan suat lo to xsLA, tk tan xuat loto kqxs Long An, xem tk tan suat loto xs LA, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Long An.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014