XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ GIA LAI

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ GIA LAI


  Ngày
\
Cặp số
6
-
10
13
-
10
20
-
10
27
-
10
3
-
11
10
-
11
17
-
11
24
-
11
1
-
12
8
-
12
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
Tổng
00           1 1       1 1 1               1     1       1 8
01                 1   1 1   1 1                     1     6
02                                   1   1 2     1         5
03       1       1 1             1         1               5
04             1   1     2                 2               6
05 1       1     1                 1                 1     5
06                           2       2           1         5
07                 1 1   1 1         1             1       6
08                                 1       1         1   1 4
09 1           1                                           2
10       1                                               1 2
11   1                         2   1 2       1 1       1   9
12 1                     1 1                               3
13 1   1                       1                           3
14               1 1                     1   1     1       5
15     1     1 1   1                           1           5
16       1           1                     1   1       1   5
17       1           1     1                     1     1   5
18   1   2           1             1         1   1         7
19       1           1         1   1                       4
20                                     1   1         1     3
21   1     1           1             1                     4
22   1                       2                 1         1 5
23           1 1         1     1                     2     6
24             1   1   1         1     1               1   6
25   1     1                   1           1               4
26 1   2 1   1                           1 1         1     8
27     1           1         1   1         1               5
28   1       1         1         1       1         1     2 8
29 1     1         1                   1       1   1       6
30     1             1             1     1       1       1 6
31 1       2                                   1           4
32                       1         1 1 1                   4
33 1                 2                               1   1 5
34         1               1 1       1                 1   5
35   1         1                         1                 3
36   1   1                     2             1     1       6
37           2 1 1       1 1           1           1       8
38 1                 1     1 1         1     2 1   1       9
39   1                     1     1   2 1                   6
40     1     1         1     1           2         1       7
41                 1               1   1                   3
42             1           1                               2
43 1                 1                         1     1   1 5
44                     1               1               1   3
45             1                                 1 1       3
46     1         1 1     1                         1       5
47   1                             1                   1   3
48     1             1   1           1 1                   5
49         1                                       1   1   3
50   1 1       1               1     1   1   1 1           8
51       1   1   2         1 1 1 1                     1 1 10
52                 1             2                         3
53               1                                 1       2
54     1           1   1     1 2                 1   1   1 9
55 1 1                     1 1                   1 1       6
56   1                     1                               2
57       1         1                     1                 3
58     1           1 1 1                       2 1 1       8
59           1   1         1                   1           4
60   1     1               1   1   1           1       1   7
61                                             1         2 3
62 1       1                 1           1   2             6
63                     2         1 1   1                   5
64               1 1                       1 1       2 1   7
65     1   1 1   1                     1                   5
66         1       1     1             1                   4
67               2   1     1                     1       1 6
68 1                               1       1               3
69       1         1             1   1   1             1 1 7
70 2                   1                         1         4
71   1               1   1       1                         4
72       1   1           1     1 1   1                     6
73         1 1 1                   1                       4
74               1             1             1   1       1 5
75     1         1       1                           1   1 5
76           1         1       1                       1   4
77   1     1                 1           1     1           5
78     1               1                 1   1             4
79 1           1 1       1                                 4
80                                   1                   1 2
81       1           1           1     1                   4
82           1 1                   1         1 1 1     1   7
83                     1 1   1     1   1         2 1       8
84                         1   1 1       1   1             5
85       1     1                                       1   3
86   1                 1     1       1           1   1     6
87             1                                           1
88                           1         2   1   2     1     7
89         3 1                           1 1               6
90         1   1 1               1         1 1       1     7
91     2   1 1       1                             1       6
92 1             1     1         1           1             5
93                   1                   1           1     3
94       1             1                   1               3
95             1             1       1       1         1   5
96                                 1             1     1   3
97       1                 1       2               1       5
98   1 1                 1 1     1       1                 6
99 1         1       1           1     1     1     1 1 1   9
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSGL)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Gia Lai được cập nhật lại sau khi có KQXS Gia Lai mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Gia Lai, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Gia Lai, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Gia Lai hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Gia Lai, tần suất lôtô xsGL. Tần suất lôtô GL, t.kê tần suất lôttô miễn phí Gia Lai, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Gia Lai, xem tần suất lôtô xổ số Gia Lai 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Gia Lai theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Gia Lai, tần suất lôtô XSKT GL
Thong ke tan suat loto Gia Lai, xem tan suat lo to xsGL, tk tan xuat loto kqxs Gia Lai, xem tk tan suat loto xs GL, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Gia Lai.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014