XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ PHÚ YÊN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ PHÚ YÊN


  Ngày
\
Cặp số
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
24
-
6
1
-
7
8
-
7
15
-
7
Tổng
00                       1 1                               2
01                       1                                 1
02   1                   1         1   1   1               5
03         1                 1               1   1 1 1     6
04 1       1                       1         1         2   6
05               1                       1                 2
06     1                             1     1           1   4
07   1       1             2 1     1     1                 7
08                             1                 1 1   1 1 5
09                     1     1       1   1   2   1 1       8
10   1           1       1 1   1 1 1             1         8
11     1             1 1             1 1                   5
12   2   1         1 2                           2         8
13             1                 1                         2
14   1         1   1             1                         4
15     1   1 1   1 1 1         1       1   1     1         10
16 2           1                                   1       4
17                             1                   1       2
18         1 1                 1 1       1 1   1           7
19 1                                                   1 1 3
20   1 1               1 1         1 1 1   1               8
21         1                   1     1             1       4
22   1 1                     1                             3
23         1     1             1                           3
24       1           1           2   1 1                   6
25                 1     1                                 2
26                     1   1                           1   3
27 1     1                         1 1       1       1 1   7
28 1   1     1     1 1   1 1   1 1 1                       10
29                           1 1         1   1           1 5
30   2   1   1                     1                     1 6
31 1 1                               1               1     4
32           1   1               1     1                   4
33                 1                                       1
34         1             1 1         2 1   1               7
35     1 1     1 1     1       1       1               1 1 9
36         1   1               2   1       1             1 7
37                 1         1                       1 1   4
38     1                 1   1                       2     5
39           1             1             1     1           4
40                 1     1 1                 1             4
41         1                         1   1   1   1       1 6
42       1     1       1     2                     1       6
43         1     1   1 1   1 2             1               8
44           1           1         1                       3
45               1 1                                 1 1   4
46                   1                 1                   2
47 1                             1 1               1       4
48     1           1     1 1                   2 1 1     2 10
49   1                           1     1       1   1   1   6
50               1     1             1         1         1 5
51       1           1               1                     3
52     1               1               1         1         4
53   1       1 1         1   1     1 1       2 1           10
54                                     1 2             1   4
55             1         1                         1     1 4
56       1 1                                   1       1   4
57             1     1 1                   1               4
58     3   1     1 1 1 1                 2         1       11
59                           1             2               3
60         1   1             1                     1 1     5
61               1 1 1                   1       1         5
62       1     2     2     1 1               1   1   1     10
63 2                             1     1                   4
64   1         1       2       1 2       1   1             9
65                         1                               1
66 1           1                   2 1     1   1           7
67     1 1   1     1                                 1     5
68 1                                         1   1         3
69           1             1   1             1   1         5
70   1             1     1                 2   1           6
71       1                   1     1 1     1     1         6
72 1     1       1 1   1                                   5
73 1 1   1   1                                       1     5
74                                             1           1
75     1                           1     2 1   1           6
76         2                         1                     3
77       1                   1                 1 1       1 5
78                 1                               1       2
79                               1             2   2 1     6
80           1       1           1                 1     1 5
81         1                                   1           2
82           1   2                           1             4
83                   1                                 1   2
84       1     1     1   1 1     1     1 2       1     1   11
85           1   1     2     1                             5
86 1           1     1                   1   1   1     1   7
87   1       1   1       1                             1   5
88         1           1                   1         1     4
89     3               1                             1     5
90 1                               1   1       1           4
91               1       1     1   1   1             1     6
92 2                       1               1 1 1           6
93             1   1                   1                   3
94       1                     1                       1   3
95                 1             1           1       1     4
96       2   1                                       2   1 6
97           1   1             2       1           1     2 8
98                               1                       1 2
99   1     1   1           2         1                   1 7
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSPY)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Phú Yên được cập nhật lại sau khi có KQXS Phú Yên mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Phú Yên, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Phú Yên, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Phú Yên hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Phú Yên, tần suất lôtô xsPY. Tần suất lôtô PY, t.kê tần suất lôttô miễn phí Phú Yên, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Phú Yên, xem tần suất lôtô xổ số Phú Yên 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Phú Yên theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Phú Yên, tần suất lôtô XSKT PY
Thong ke tan suat loto Phu Yen, xem tan suat lo to xsPY, tk tan xuat loto kqxs Phu Yen, xem tk tan suat loto xs PY, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Phu Yen.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014