XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BÌNH DƯƠNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ BÌNH DƯƠNG


  Ngày
\
Cặp số
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00                           1           1 2               4
01 1     1                   2               1   1         6
02                     1 1             2               1   5
03                                                   1     1
04                                         1               1
05               1           2                             3
06         1   1           1     1 1     1           1     7
07 2     1                           1           2   2     8
08       1 1 1             1   1             1 1           7
09         1 1                       1                     3
10       1               2 1                             1 5
11                     1           1     1                 3
12             1 1     1           1                       4
13                 1         1   1                         3
14                             1                         1 2
15                 1         1         2     1           1 6
16 1             1 1                                     1 4
17                         1             1                 2
18             1         1 1               2         2 1   8
19           1   1           1     1           1   1 1     7
20         1     1               1                   1     4
21             1           1             1                 3
22   1       1 1   1                   1         1         6
23           1   1   1           1   1     1 1       1     8
24   1                                           2         3
25   1           1   1           1 1     1 1               7
26 1     1         1                   1 1       1         6
27 1         1           1         1                       4
28       1 2 1 1         1       1       1             1   9
29         1 1     2           1             1             6
30               1     1   2     1           1   1   1     8
31               1 1   1       1   1           1           6
32               1   1 1     1     1 2       2         1   10
33   1         1                 1         1       1       5
34   1 2                     1       1           1         6
35     1       1         1       2   1 1                 1 8
36 1                                           1           2
37 1             1 1   1   1   1           1               7
38 1                 1                       1     1   1 1 6
39                             1       1                   2
40         1   1                         1                 3
41     1     1                 1               1           4
42   1                                                 1   2
43   2         1                                   2       5
44                             1     1 1       1           4
45                                                 1       1
46                     1     1         1         1   2 1 1 8
47                                   1                 2   3
48 1   1       1       2         1             1 1 1       9
49                       1   1   1         1       1   1   6
50       1     1   1             1   1           1 1   1   8
51                 1     1 1                               3
52 1       1 1                   1 1                       5
53               1           2   1             1 1   1     7
54       1                 1       1   1             1     5
55 1                                               1       2
56   1     2                   1                           4
57                   2     1                               3
58     2 1       1           1                 1   1   1 2 10
59 1                   1       1                           3
60           1                                   1   1     3
61               1             1   1 1             1       5
62             1     1 2   1     1       1   1         1   9
63                                   1                     1
64     1                                 2 1 1     1       6
65                         1   1     1 1     1             5
66 1                       1   1                         1 4
67         1       1                                       2
68   1   1   3 1         2                 1   1         1 11
69       1     1     1             1                     2 6
70                   1   1 1       1     1       1         6
71   1   2     2     1                                     6
72     1                 1                   1 1           4
73           1       1 1             1             1       5
74                             1             1         1   3
75     1     1                                 1 1   1     5
76               1   1                           1       1 4
77           1       1                 1       1           4
78   1             1                           1           3
79 1                 1 1               1               1   5
80         1                               2 1   1         5
81                                 1 1   1     1           4
82                       1 1     1                         3
83   1 1 1         1   1                     1             6
84                 1                     1               2 4
85     2   1 1   1       1     1     1   1   1             10
86                 1 1                 1   2       1     1 7
87     1 1 1   1     1 1                                   6
88       1                       1       1                 3
89 1       2             1   1                 1           6
90                 1                               1   1 1 4
91   2 1                       1   1 1     1   1     1 1   10
92   2   1       1                     1           1       6
93       1       1     1     1                         1   5
94     1                           2     1 1               5
95 1 1     1       1 1   1           1         1           8
96 1   1             1                               1     4
97     1                   1   1       1     1             5
98                           1     1   1           1       4
99                       1     1                           2
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSBD)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Bình Dương được cập nhật lại sau khi có KQXS Bình Dương mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Bình Dương, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Bình Dương, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bình Dương hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Bình Dương, tần suất lôtô xsBD. Tần suất lôtô BD, t.kê tần suất lôttô miễn phí Bình Dương, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Bình Dương, xem tần suất lôtô xổ số Bình Dương 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Bình Dương theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Bình Dương, tần suất lôtô XSKT BD
Thong ke tan suat loto Binh Duong, xem tan suat lo to xsBD, tk tan xuat loto kqxs Binh Duong, xem tk tan suat loto xs BD, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Binh Duong.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014