XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐỒNG THÁP

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ ĐỒNG THÁP


  Ngày
\
Cặp số
11
-
12
18
-
12
25
-
12
1
-
1
8
-
1
15
-
1
22
-
1
29
-
1
5
-
2
12
-
2
19
-
2
26
-
2
4
-
3
11
-
3
18
-
3
25
-
3
1
-
4
8
-
4
15
-
4
22
-
4
29
-
4
6
-
5
13
-
5
20
-
5
27
-
5
3
-
6
10
-
6
17
-
6
Tổng
00 1 1             1               1           1 1 1       7
01       1                 1       1                 1 1   5
02     1   1 1               1                           1 5
03         1                                               1
04                                 1     1                 2
05       1                                         1       2
06         1             1                                 2
07       1                                         1       2
08       1             1         1                       1 4
09                                               1       1 2
10       1                   1 2             2 1     1     8
11             1                 1         1       1       4
12             1           1               1               3
13   1 1           1     1                   1             5
14 2                 1 1               1       1   1       7
15             1   1             2   1 1                 1 7
16   2     1                                               3
17   1 1         1               1 1     1 1               7
18     1                               1       1           3
19 1             1     1             1 1   1       1       7
20                           1 1               1           3
21     1     1 1           1 3           1               1 9
22                   1                 2               1 1 5
23                     2 1                         1 1     5
24     1     1     1 1   1           1                     6
25           1         1             1                     3
26                       1       2 1 1           1 1       7
27                   1     1     1   1 1                   5
28   1             1                           1   1       4
29   1                   1           1               1     4
30       1                 1                     1         3
31 1                         2     1       1 1   1         7
32 1           1         1     1             1     1       6
33 1 1           2               1     1               1   7
34         1     1       1 1                               4
35             1       1                               1 1 4
36                   1           1       1     1           4
37             1   1       2         1           1         6
38 1     1   2                 1             1           1 7
39     1     1                       1       1             4
40                         1 1 1         1         1     1 6
41                 1 1                 1                 1 4
42     1             1     1 1 1                 1         6
43 2     1         1               1   1 1                 7
44             1       1     1 1     1 1                   6
45   1     2       2                     1         1       7
46       1   1       1         1     1                 1   6
47       1     1   1                       1           1   5
48       1           2                 1 1 1     1       1 8
49   1 1 1       1   1   1             1   1           1   9
50 1       1           1     1         1           1       6
51         1                 1     1                       3
52                     1                         1         2
53         1               1           1 1       1 1       6
54     1                         1         1               3
55 1                       1                             2 4
56                         1     1 1 1   1         1 1     7
57                                       2   1         1   4
58     1     1   1 1               1       1         1     7
59 1   1       1                   1       1       1       6
60                             1                     1     2
61 1                               1                       2
62                                         1   1           2
63                     1                         1         2
64               1           1                 1       1   4
65     1 1       1 1                     1     1       1   7
66           1                 1 1             1           4
67   1 1                 1             1       1 1         6
68   1     1     1     1           1 1       2             8
69               1         1       2                   1   5
70               1   1                                 1 1 4
71     1 1                                   1       1 1   5
72   1 2         1   1                   1       1   1   1 9
73 1 1   1                                             1   4
74           1 1     1 1       1                           5
75             1                                 3 1 2   1 8
76           1     1     1                           1     4
77         1 1 1 1 1         1     1       1 1 3     1     13
78                 2           1     1                     4
79             1         1                       1         3
80 1 1     1         1                         1       1   6
81       2 1 1                   1         1             1 7
82                       1                     1           2
83 1                     1     2 1         1               6
84                               1 1   1             2 1   6
85                                   1     1           1   3
86         1 1 1 1   1                               1     6
87       1           1   1 1                               4
88                             1   1   1               1   4
89               1 1 1     1             1   2   1       1 9
90   1       1 1 1       1           1   1                 7
91 1                                         1 1           3
92   1                 1         1                         3
93             1           1     1         1 1             5
94         1             1   2       1   1           1     7
95     1     1         2     1             1               6
96                                           1             1
97   1     1             1 1   1         1   1             7
98         1 1   1     2                           1       6
99             1               1     1               1     4
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSDT)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Đồng Tháp được cập nhật lại sau khi có KQXS Đồng Tháp mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đồng Tháp, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Đồng Tháp, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đồng Tháp hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Đồng Tháp, tần suất lôtô xsDT. Tần suất lôtô DT, t.kê tần suất lôttô miễn phí Đồng Tháp, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Đồng Tháp, xem tần suất lôtô xổ số Đồng Tháp 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Đồng Tháp theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đồng Tháp, tần suất lôtô XSKT DT
Thong ke tan suat loto Dong Thap, xem tan suat lo to xsDT, tk tan xuat loto kqxs Dong Thap, xem tk tan suat loto xs DT, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Dong Thap.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014