XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐĂK NÔNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ ĐĂK NÔNG


  Ngày
\
Cặp số
6
-
1
13
-
1
20
-
1
27
-
1
3
-
2
10
-
2
17
-
2
24
-
2
2
-
3
9
-
3
16
-
3
23
-
3
30
-
3
6
-
4
13
-
4
20
-
4
27
-
4
4
-
5
11
-
5
18
-
5
25
-
5
1
-
6
8
-
6
15
-
6
22
-
6
29
-
6
6
-
7
13
-
7
Tổng
00 1                         1 1         1                 4
01                       1                                 1
02           1         1 2             1 1 1   1         1 9
03   1 1                                               1   3
04                 2     1         1               1       5
05 1                       2 1     1           1   1       7
06   1 1       1   1     1     1           1               7
07           1                         1       1   1 1     5
08           1       1       2                 1           5
09     1           1           2                     1     5
10       1                       1                         2
11                 1                               1       2
12   1         1           1                       1   1 2 7
13       1   1 1         1                   1   1         6
14     1                         1                 1   1   4
15         1   1       1               1       1 1         6
16   1                                 1     1             3
17     1                     1 2 1   2     1               8
18         2             1                                 3
19         1     1   1 1   1           1             1     7
20                 2 1 2                       1           6
21 1               1 1   1 2         1     1       1       9
22           1               1             1               3
23         2   1       1 1       1 1     1       1         9
24 1                                                       1
25         1   1             1                 1         1 5
26                         1     1 1                 1 1   5
27 1     1               1                             1   4
28       1 1     1   2               1       1     1 1 1   10
29           3   1   1         1             1       1     8
30   2             1 1                     1               5
31 1     1 1                             1 1               5
32                     1     1 1               1     1     5
33       1                             1 1 1 1 1           6
34     1           1                 1   1                 4
35           1                               1             2
36                                     1                   1
37                   1       1                   1         3
38         1 1         1         1     1 1                 6
39         1       1               1   1                   4
40     1                         1 1       1 1         1   6
41 1         1 1   1   1       1                           6
42 1           1         1   1               1   1 1       7
43                             1               1     1   1 4
44                   1             1 1           1         4
45                   2                     1   1     1     5
46   2   1     2 1 1                             1     1   9
47       1         1     1       1             1           5
48     1               1     2 1   1                 1 1 1 9
49   1     1             1                             1   4
50   1   1                             2         1   1     6
51   2         1                 1                 1       5
52                     2   1     1       1   2             7
53     1                               1           1       3
54       1     2                 1             1           5
55                                 1 2             1       4
56   1 1                   1       1             1         5
57               3         1   1           1 1     1       8
58           1   1 1         1                           2 6
59             1           1                 1     1   2   6
60   1           1   1                 1     1       1     6
61     1                                   1               2
62     1 1     1                           1               4
63       1       1                                       1 3
64   1 1 2               2         1 1                     8
65                                       1     1     1     3
66                       1           1   1                 3
67   1                     1     1     1   1   1       1 1 8
68 1   1 1       1                       1   1     1   1   8
69           1   1             1             2             5
70 1 1       1       1 1       1                           6
71                                                         0
72                         1         1   1   1   1   1   1 7
73                                       1       1         2
74     1                   2     1                   1     5
75           1         1               1   1     1   1     6
76 2             1   1     1   1 1               2         9
77                                                         0
78           1       1             1           1         1 5
79           1           1                                 2
80                 1                 1   1 1   1           5
81 1     1     2 1                   2                 1   8
82           1           1   1 1 1 1                       6
83         2                                       1       3
84     1   1         1 2               1   1               7
85       1 1                                     1       1 4
86   1                     1       1       1               4
87               1                   1 1                   3
88                           1       2                 1   4
89                 1                             1     1   3
90 2   1 1           1 1             1                   1 8
91                                                 1       1
92         1   1                       1 1                 4
93         1               1 1   1               1     1   6
94     1                         1                   1     3
95                           1 1         2       1         5
96                           1 1   1                     1 4
97               2 1               1         1     1 1     7
98 1             1     1                                 1 4
99 2                             1 2     1     1         2 9
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSDNO)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Đắk Nông được cập nhật lại sau khi có KQXS Đắk Nông mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đắk Nông, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Đắk Nông, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Đắk Nông, tần suất lôtô xsDNO. Tần suất lôtô DNO, t.kê tần suất lôttô miễn phí Đắk Nông, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Đắk Nông, xem tần suất lôtô xổ số Đắk Nông 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Đắk Nông theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đắk Nông, tần suất lôtô XSKT DNO
Thong ke tan suat loto Dak Nong, xem tan suat lo to xsDNO, tk tan xuat loto kqxs Dak Nong, xem tk tan suat loto xs DNO, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Dak Nong.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014