XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BẠC LIÊU

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ BẠC LIÊU


  Ngày
\
Cặp số
12
-
12
19
-
12
26
-
12
2
-
1
9
-
1
16
-
1
23
-
1
30
-
1
6
-
2
13
-
2
20
-
2
27
-
2
5
-
3
12
-
3
19
-
3
26
-
3
2
-
4
9
-
4
16
-
4
23
-
4
30
-
4
7
-
5
14
-
5
21
-
5
28
-
5
4
-
6
11
-
6
18
-
6
Tổng
00   1 1       1           1 1       1                     6
01                 1   1   1                           1   4
02     1           1                       1         1     4
03 2         1                                             3
04       1                             1           1       3
05 1   1         1   1           1 1   1 1       1         9
06   1           1           1         1         1         5
07         1   1                     1 1               1   5
08   1 1             1 1                                   4
09               1   2     1       1               1       6
10 1 1       1       1   1             1                   6
11                               1                         1
12         1                               1 1             3
13 1       1                   1             1 1           5
14 1             1   1                         1   1       5
15   1 1                                     1   1     1   5
16 1     1                 1       1         1 1       1   7
17 1                             1                         2
18                                         1             1 2
19                 1         1         1           1       4
20         1   1   1       1             1       1         6
21                       1 1             1   1         1   5
22     1                   1         1       1         1   5
23               1   1 1     1     1       1             1 7
24 1                 1                       1           1 4
25       2             1   1 1                             5
26     1   1   1 1             1   1         1             7
27 1               1                 1 1         1   1     6
28         1                   1           1         1     4
29                     1       1                           2
30         1 1         1         1               1         5
31                               1   1                     2
32     1     1         1     1 1 1     1 1       1 2       11
33         1           1               1       1   1       5
34         1         1                   2 1         2     7
35             1             1       1 1     1   1 1       7
36                                   1   1                 2
37     1     2     1         1                             5
38 1 1 1       1       1             1   1               1 8
39                         1   1 1     1     1       1     6
40 1   1       1 1     1   1           1           1 1 1   10
41       1         1 1                   1                 4
42             1         1                     1           3
43   2 1     1         1       1   1                 1 1   9
44             2             1     1         1 1     1     7
45             1     1     1 1   1       1     1           7
46       1                           1                     2
47   1 1       1         1 1         1         1         2 9
48       1         1   1                     1 2 1 1       8
49                                                         0
50               1 1               1                       3
51       1             1         1 1       2     1   1   1 9
52   1             1           1     1                     4
53       1   1                                             2
54         2                   1   1                 2     6
55 1           1 1       1           1               1 1 2 9
56         1                     1         1     1   1     5
57 1             1   1       1             1               5
58       1   1   1         1 1                     1       6
59   1                                     1               2
60                       1                   1 1       1   4
61                                 1   1 1           1     4
62 1 1         1             1           1                 5
63     1 1       1                                 1       4
64       1   1     1     1 1                               5
65   1         1                   1                       3
66                       1     1     1   1     1 1         6
67   1 1 1             1 1 1 1                             7
68       1   1     1 1                             1     1 6
69                           1   1 1 1 2                   6
70   1   1                     1           1               4
71                   1       1 2 1               1         6
72       1               2               1       1       1 6
73   1     1                     1                       1 4
74   1                   1           1 1       1           5
75   1 1           1                   2 1   1             7
76                                         1 1 1           3
77             1                 1         2   1   1       6
78               1                         1   1     1 1   5
79               1     1 1 1                               4
80       1         2                             1         4
81         1         1         1                           3
82 1                               1             1         3
83       1     1 1                   1   1   1             6
84     1     1     1             1                     1 1 6
85                   1 1         1                   1     4
86 1                         1 1 1                         4
87 1       1         1             1                       4
88                                   1     1         1     3
89           1           1                             1   3
90           1 1 1             2   1               1   1 1 9
91           1         1 2   1                   1 1       7
92         1       1   1           1                   1   5
93                                   1   1       1     1 1 5
94         1 1                           1         2     1 6
95                 1           1   1           1       2 1 7
96         1             1 1                               3
97                                         1   1           2
98           1   1               1                       1 4
99     1     1   1   1   1 1                 2             8
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSBL)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Bạc Liêu được cập nhật lại sau khi có KQXS Bạc Liêu mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Bạc Liêu, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Bạc Liêu, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bạc Liêu hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Bạc Liêu, tần suất lôtô xsBL. Tần suất lôtô BL, t.kê tần suất lôttô miễn phí Bạc Liêu, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Bạc Liêu, xem tần suất lôtô xổ số Bạc Liêu 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Bạc Liêu theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Bạc Liêu, tần suất lôtô XSKT BL
Thong ke tan suat loto Bac Lieu, xem tan suat lo to xsBL, tk tan xuat loto kqxs Bac Lieu, xem tk tan suat loto xs BL, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Bac Lieu.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014