XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ ĐÀ NẴNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ ĐÀ NẴNG


  Ngày
\
Cặp số
20
-
3
23
-
3
27
-
3
30
-
3
3
-
4
6
-
4
10
-
4
13
-
4
17
-
4
20
-
4
24
-
4
27
-
4
1
-
5
4
-
5
8
-
5
11
-
5
15
-
5
18
-
5
22
-
5
25
-
5
29
-
5
1
-
6
5
-
6
8
-
6
12
-
6
15
-
6
19
-
6
22
-
6
Tổng
00     2                         1     1   2   1     1     8
01           1 1     1   1                   1   1         6
02                               1 1                 1     3
03                                           1             1
04         2 1             2     1                   1 1   8
05                           1   1         1         1   1 5
06 1     2     1   1                                       5
07 1 2                   1 1   1     2               1     9
08                 1   1     1       1         1     1     6
09       1 1     2     2         1         1               8
10 1   1   1     1                                 1       5
11             1             1                             2
12                                               1       1 2
13           1     1       1         1                   1 5
14                                   1   1 1 1             4
15           2   2     1               1           1 1     8
16     1 1   2                   1     1                   6
17                 1 1 1 1                                 4
18                                 1                     1 2
19 1 1                           1             1       1   5
20   1               3     1   1   1   1 1                 9
21                             1                           1
22 1 1 2       1                   1       2 1     1   1   11
23   1 1       1   1 1                   1               1 7
24   1       1     2                           1     1     6
25   2                                 1                   3
26                                 1     1                 2
27 1         1           1         1   1   1   2           8
28             2             1               1           1 5
29   1                 1           1 1         1 1         6
30             1       1         2                     1 1 6
31       1                   1 1 1 1           1           6
32               1     1       1                 1 1       5
33       1       1       1   2                     1     1 7
34       1         1           1 1                       1 5
35             1       1     1                 1       1   5
36                                 1       1         1     3
37                       1                   1             2
38     1           1                     1                 3
39                       1   1       1                 1   4
40             1 1   1     1   1 1       1   1             8
41 1                   1               1                   3
42       1                     1                     2 1   5
43                           1               1             2
44   1       1   1                       1       1   1     6
45                 1         1         1     1             4
46   1     1                         1                     3
47         1 1                       1   1     2   1       7
48 1   1                 1 1                       1       5
49   1 1       1         1                   1         1   6
50         1                                 1     1     1 4
51     1       1     1         1                   1       5
52 1           1                   2       2     2         8
53 1 1       1             1       1 1                     6
54                   1 1           1                     1 4
55 1   1                     1   1   1       1   1     1   8
56                 1 1     1                               3
57                         1       1 1       1   1         5
58               1                   1           1     2   5
59     1 1 1     1   1   1               1     1   1       9
60                                   1           1       1 3
61         1         1           1     1             1     5
62                       1     1 1     1 1                 5
63                 1                           1 1         3
64                 1 1                                     2
65   1     1   1                             1 1   1       6
66                 1               1       2       1 1     6
67               1       1 1       1     1       1 1       7
68                   1             1     1                 3
69                             1                           1
70 1                     1             1   3               6
71 1                         1 1       1       1   1   1   7
72 1   1       2                       1       1       1   7
73   1   2                     1       1                 1 6
74           2                             1 1             4
75 1     1 1                         1 1                   5
76         2         1                           1 1       5
77     1                 1                                 2
78         1     1     1         2       1   1   1 1   1   10
79                 1 1 2 1                   1           1 7
80         1 1       1                                 1   4
81                         1             2         1       4
82                           1               1 1           3
83 1                       1 1         1             1     5
84       1 1   1 1           1   1                         6
85           1     1   1       1                   1   1 1 7
86               1                 1                 1     3
87 1                       1 1                         1   4
88 1 1   1                 1         1   1                 6
89                                                         0
90       1                           1 1               1   4
91             1 1   1   1 1 1                           2 8
92     1                                         1       1 3
93       2 1           1 1     1       1             1     8
94                     1                   1         1     3
95   1           2 1       1                     1         6
96                       1     1         1                 3
97                 1   1             1           1         4
98       1 1                   1         1                 4
99     2     2             1   1               1           7
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSDNG)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng được cập nhật lại sau khi có KQXS Đà Nẵng mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đà Nẵng, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Đà Nẵng, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Đà Nẵng, tần suất lôtô xsDNG. Tần suất lôtô DNG, t.kê tần suất lôttô miễn phí Đà Nẵng, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Đà Nẵng, xem tần suất lôtô xổ số Đà Nẵng 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Đà Nẵng theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Đà Nẵng, tần suất lôtô XSKT DNG
Thong ke tan suat loto Da Nang, xem tan suat lo to xsDNG, tk tan xuat loto kqxs Da Nang, xem tk tan suat loto xs DNG, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Da Nang.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014