XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ NINH THUẬN

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ NINH THUẬN


  Ngày
\
Cặp số
15
-
12
22
-
12
29
-
12
5
-
1
12
-
1
19
-
1
26
-
1
2
-
2
9
-
2
16
-
2
23
-
2
1
-
3
8
-
3
15
-
3
22
-
3
29
-
3
5
-
4
12
-
4
19
-
4
26
-
4
3
-
5
10
-
5
17
-
5
24
-
5
31
-
5
7
-
6
14
-
6
21
-
6
Tổng
00 1                                   1   1       2       5
01 1                             1                     1   3
02           1                                   1         2
03   1                                         2           3
04         1     1   1                 1       1         2 7
05     1             1                                     2
06         1         2                       2             5
07                                       1             2 1 4
08   1               1 1                       1   1 1     6
09             1             2 1             1             5
10                         1         1           1 2     1 6
11 1       1       1   1 1           1 1   1               8
12                   1 1                       1 2     1   6
13                               1               1 1       3
14   1 1                         1 1                       4
15 1 1     1       1   2   1 1       1     1       1   1   12
16   1       2             1       2       1       2       9
17                       1     1           1 1 1     2     7
18   1         1               1     1   2 1   1           8
19 2             1               1                         4
20     1     1                 1     1   1                 5
21       1     1                                 1         3
22                       1       1       1           1     4
23                                                         0
24     1             1   1         1                       4
25       1     1 1 1           1             1     1   1   8
26       1         1           1 1         1         1   1 7
27                           2   1   1         2         1 7
28 1     1       1           1         1                 1 6
29 1 1                   1   2     1               1       7
30 1     1                             1                   3
31                 1 2   1         1     1       1         7
32   2     1   1                           1     1   1     7
33                   1                 1                   2
34 1         1   1 1             1           1             6
35         1     1   1                   1               2 6
36                     1             1                 1   3
37     1   1   1 1       1             2       1     2     10
38                     1             1   1     1           4
39       1 1                           1 1       1 1       6
40           1 1   1                     1                 4
41                           1             1 1   1         4
42                     1                         1         2
43           1 1     1                     1           1   5
44                             1     1       1 1       2   6
45   1             1                                       2
46     1 1                     1     1 1                   5
47   1     1                     1                   1     4
48               1     1       1   1             1         5
49 1 1 1     1         1         1                     1   7
50 1     1             1 1       1                         5
51             1 1 1     1                           1     5
52 1     1           1     1               1               5
53         1 1           1 1               1               5
54                           1               1           1 3
55                                   1                     1
56                     1     1         1 1 1 1 1         1 8
57     2 1                   1     1 1     1               7
58                         1         2 1             1     5
59                 2       1       1         2             6
60 1                                 1                     2
61 1   1 1 2 1   1   1                                 1   9
62     1       1               3   1 1                     7
63                                   1                   2 3
64       1     1     1   1   1           1         1 1 1   9
65 1 1             2                 1               1 1   7
66     1     2 1           1             1         1       7
67               1                       1     1           3
68   1         1               1             1         1   5
69             1 1         1 1         2                   6
70                     1   1     1 1                 1     5
71         1                                               1
72   1   1               1   1                 1 2   1     8
73                                 1                       1
74                                 1               1     1 3
75       1   1   1             1                           4
76           1   1 1 1       1             2 1       1     9
77             1           1                               2
78                           1     1                       2
79               1                                         1
80           1                   1           1       1 1 1 6
81                       1       1     1         1         4
82     1 1         1     1 1                     1         6
83 1 1       1   1 1   1                   1 1             8
84     1   1       1     1 1     1                         6
85                                               1         1
86               1 1   1   1 1   1           2             8
87         1               1   1       1 1                 5
88             1                                           1
89             1     1   2 1       2           1         1 9
90     1 1       1         2   1         1                 7
91                                 1                       1
92                   1 1                               1   3
93 1                                           1 1   1     4
94       1 1           1       2 1       1                 7
95   1 3       1                               1       1 1 8
96                     1               1                   2
97   1     1                                               2
98           2           1       1     1           1     1 7
99       1 1                       1     1 1       2       7
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSNT)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Ninh Thuận được cập nhật lại sau khi có KQXS Ninh Thuận mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Ninh Thuận, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Ninh Thuận, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Ninh Thuận hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Ninh Thuận, tần suất lôtô xsNT. Tần suất lôtô NT, t.kê tần suất lôttô miễn phí Ninh Thuận, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Ninh Thuận, xem tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Ninh Thuận theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Ninh Thuận, tần suất lôtô XSKT NT
Thong ke tan suat loto Ninh Thuan, xem tan suat lo to xsNT, tk tan xuat loto kqxs Ninh Thuan, xem tk tan suat loto xs NT, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Ninh Thuan.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014