XEM THÊM MIỀN BẮC MIỀN NAM MIỀN TRUNG

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ BÌNH ĐỊNH

THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ TỈNH/ TP QUAY SỐ HÔM NAY

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XỔ SỐ BÌNH ĐỊNH


  Ngày
\
Cặp số
14
-
12
21
-
12
28
-
12
4
-
1
11
-
1
18
-
1
25
-
1
1
-
2
8
-
2
15
-
2
22
-
2
29
-
2
7
-
3
14
-
3
21
-
3
28
-
3
4
-
4
11
-
4
18
-
4
25
-
4
2
-
5
9
-
5
16
-
5
23
-
5
30
-
5
6
-
6
13
-
6
20
-
6
Tổng
00                             1             1 1           3
01                 1                     1         1       3
02                         1                         1 1   3
03         1                                       1       2
04           2                           1   1     1   1   6
05   1 1 1       1     1                   1               6
06     1   1                       2         1 1           6
07 2                         1                       1     4
08   1   1                 1                       1       4
09     2 1     1               1           1 1   2         9
10     1 1             2 2 1                 1             8
11 2               1         1         1 1                 6
12                                   1 1     1             3
13     1       1                                           2
14 1         1                       1       1   1     1 1 7
15                       1             1                   2
16   1 1                 1     1                           4
17   1   1   1   1         1             1 1     1         8
18 1                 1       1     1             1         5
19   2                                     1         1   1 5
20       1   1           2     1   1                       6
21       1     1 1                                     1 1 5
22                 1     1                 1       1   1   5
23                 1   1 1       1       1     1     1     7
24   1   1           1 1                       1           5
25 1         1   1     1               1                   5
26       1         1     1   1     1           1     1     7
27                       1         1                   1   3
28     1     1                 1 1                       2 6
29         1         1           1     1                   4
30   1         1     1       1                           1 5
31 1   1               1               3         1     2   9
32       1   2                                         1   4
33   1 1             1   1 1         2       1 1   1       10
34                 1               1   1           1       4
35   1 1             1 1     1       1     1         1     8
36                 1 1     1           1             1 1   6
37 1 1     2               1                 1             6
38     1 1             1   1         1     1     1         7
39   1 1         2                 1     1                 6
40       1   2     1     1   1       1 1                   8
41               1 1   1       1   1 1         1       1   8
42                 1       1   2             1       1 1   7
43 1                           1           1     1 2       6
44                                             1           1
45       1     1                 1         1               4
46         1   1                                   1       3
47     1       1                 1               1         4
48                   1           1       1     1       1   5
49       1   1   1     1               1                   5
50 1         1   1   1   1     1 1         1               8
51       1             1                             1     3
52     1       2                 1             1 1         6
53         1                   2                           3
54         1     1           1     1         1             5
55                 1                       1           1   3
56         1 1           1                     2           5
57                           1           1   1             3
58         1         1 1                 1           1     5
59         1       1 1           1       1                 5
60             1                 1 3         1     1       7
61 1     1 2   2                                         1 7
62         1         1     1                       1       4
63                           2               1       1     4
64 1         1   1 1   1                                   5
65       1           1         1   1 1             2       7
66             1   1           1       1       1     1     6
67 1 1           1           1                             4
68                                   1             2 1   2 6
69 1                           1               1     1     4
70     1                       1                   1       3
71                               1 1                     2 4
72                                             1         1 2
73                                       1       2   1     4
74   1       1                         1 1   1             5
75 1 1                       1                 1 1       1 6
76       1                                 1   1           3
77           1 1               1             1         1   5
78                   1       1   1   1           1       2 7
79                 1             1   1 1   1           1   6
80         1           1                                   2
81               1                   1     1     1         4
82 1   1                             2     1               5
83             1   1             3 1 1         1   1     1 10
84   1     1             1             1                   4
85 1         1                                   1         3
86               1     1         1       1   1   1         6
87             1           1   1         1 1         1     6
88                                       1               1 2
89                                   1     1           1   3
90                       1               1                 2
91   1         1     1       1                   1         5
92             1 2         2 1     1       1         1     9
93               1     1   2     1     1 1   1             8
94                   2       1                             3
95   1                   1 1                               3
96         1       1       1                               3
97                   1 1     1     1   1                   5
98     1   1       1     1 1             1           1 1 1 9
99               1                   1                     2
 
 
 
 

XEM THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ (XSBDI)


Thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số kiến thiết Bình Định được cập nhật lại sau khi có KQXS Bình Định mới nhất được đưa lên. Xem thêm thống kê khác, click vào menu bên trái.
Từ khóa:
Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Bình Định, bảng TK tần xuất lôtô kqxs Bình Định, xem thống kê tần suất lôtô kết quả xổ số Bình Định hôm nay/ hqua, thông tin thống kê tần suất lôtô lô tô xổ số Bình Định, tần suất lôtô xsBDI. Tần suất lôtô BDI, t.kê tần suất lôttô miễn phí Bình Định, thống kê tần suất lôtô từ 00 đến 99 Bình Định, xem tần suất lôtô xổ số Bình Định 100 ngày, tra thống kê tần suất lôtô xổ số Bình Định theo ngày tháng năm. Thống kê tần suất lôtô xổ số kiến thiết Bình Định, tần suất lôtô XSKT BDI
Thong ke tan suat loto Binh Dinh, xem tan suat lo to xsBDI, tk tan xuat loto kqxs Binh Dinh, xem tk tan suat loto xs BDI, bang xem thong ke tan suat lotto ket qua xo so Binh Dinh.


 
Copyright (C) kqxs.me 2014